Zasady uprawnień

Przed pierwszym uprawnieniem należy dostarczyć do biura (osobiście lub drogą mailową) oświadczenie o zdeponowaniu deklaracji gry amatora i kart zdrowia sportowca na sezon 2017/2018 w Klubie – druk w załączeniu. Dokument winien być podpisany przez Prezesa lub V-ce Prezesa. W przypadku, gdy Klub nie dostarczy oświadczenia niemożliwe będzie dokonanie uprawnień.

Tabela Opłat 2017_2018

Oświadczenie-zawodnicy-młodsi

uprawnienia_sezon_2017_2018 – WG

oświadczenie 2017_2018