Zadłużone kluby

Biuro Podokręgu Katowice wraz z Komisją ds. Rozgrywek informuje, że Kluby, które posiadają zadłużenie względem Podokręgu nie zostaną dopuszczone do rozgrywek na rundę wiosenną sezonu 2018/2019.
OSTATECZNY TERMIN SPŁATY ZADŁUŻENIA USTALA SIĘ NA 15.03.2019r.
Do momentu uregulowania należności względem Podokręgu Kluby te nie będą obsługiwane w biurze.

Zadłużenia Klubów