Wymiana zawodników w zawodach seniorów oraz PP

Wyjaśnienia dotyczące Regulaminu Ramowego rozgrywek w piłkę nożną

 

Wymiany zawodników

  • 39 ust. 8 pkt1
  1. Drużyny biorące udział w rozgrywkach są uprawnione do wymiany:

1) w zawodach seniorów – siedmiu zawodników przez cały czas trwania

zawodów bez prawa ich powrotu do gry, z zastrzeżeniem że w drugiej połowie zawodów można dokonać jedynie czterech wymian.

 

Interpretacja

W ciągu całego meczu można dokonać siedmiu wymian zawodników, z

zastrzeżeniem że w drugiej połowie można dokonać czterech wymian.

Linią graniczną jest gwizdek sędziego rozpoczynający drugą połowę. Oznacza to, że jeśli w pierwszej połowie i przerwie dokonano siedmiu wymian, to w drugiej połowie nie można dokonać żadnej wymiany. Sześć wymian w pierwszej połowie i w przerwie umożliwia dokonanie jednej wymiany w drugiej połowie; pięć wymian w pierwszej połowie i przerwie umożliwia dwie wymiany w drugiej połowie;

 

cztery wymiany w pierwszej połowie i przerwie pozwalają na trzy wymiany w drugiej połowie;  trzy wymiany w pierwszej połowie i przerwie pozwalają na cztery wymiany w drugiej połowie. Należy zwrócić uwagę, że dokonanie dwóch lub jednej wymiany zawodników w pierwszej połowie i przerwie nie niesie za sobą możliwości wykonania większej liczby wymian w drugiej połowie niż cztery. W przypadku niedokonania wymiany, dokonania jednej wymiany lub dokonania dwóch wymian w pierwszej połowie i przerwie, w drugiej połowie można dokonać zgodnie z regulaminem i tak tylko czterech wymian – wtedy

liczba wymian w meczu wyniesie odpowiednio cztery, pięć i sześć.

 

Ważne!!!!

Drużyny biorące udział w rozgrywkach Pucharu Polski na szczeblu Podokręgu Katowice są uprawnione w ciągu całego meczu do czterech wymian zawodników.