Wydziały
Wydział gier

AKTUALNE ADRESY KLUBÓW

Skład Wydziału Gier Śl.ZPN Podokręg Katowice W SEZONIE 2017/2018
Łabiński Bogusław
Sekretarz WG
tel. 515-037-289
Czerwonka Bogusław
Przewodniczący Wydziału Gier,Weryfikator
tel. 515-037-287
Nowak Maciej

tel. 723-528-356
Kucharski Stanisław
Weryfikator Kl A i Kl B
tel. 693-388-830
Synowiec Henryk
z-ca Przewodniczącego Wydziału Gier
tel. 603-752-976
Lewandowski Fabian
Weryfikator B1
tel. 32 701-59-98
Nowak Marcin
z-ca Przewodniczącego Wydziału Gier, Weryfikator Extranetu oraz Tabel
tel. 515-037-281
Skład Wydziału Gier Śl.ZPN Podokręg Katowice W SEZONIE 2016/2017
Łabiński Bogusław
Sekretarz WG, Weryfikator C1 -2002 oraz E2-2007,
tel. 515-037-289
Czerwonka Bogusław
Przewodniczący Wydziału Gier,Weryfikator D1 - 2004
tel. 515-037-287
Nowak Maciej
Weryfikator D2-2005 oraz E1-2006
tel. 723-528-356
Kucharski Stanisław
Weryfikator Kl A i Kl B
tel. 693-388-830
Synowiec Henryk
z-ca Przewodniczącego Wydziału Gier, Weryfikator C2-2003
tel. 603-752-976
Lewandowski Fabian
Weryfikator B1-2000
tel. 32 701-59-98
Nowak Marcin
z-ca Przewodniczącego Wydziału Gier, Weryfikator Extranetu oraz Tabel
tel. 515-037-281
Skład Wydziału Gier Śl.ZPN Podokręg Katowice W SEZONIE 2015/2016
Łabiński Bogusław
Weryfikator, Sekretarz WG
tel. 515-037-289
Synowiec Henryk
Przewodniczący Wydziału Gier
tel. 603-752-976
Nowak Maciej
Weryfikator
tel. 723-528-356
Kucharski Stansiław
Weryfikator
tel. 693-388-830
Lewandowski Fabian
Weryfikator
tel. 32 701-59-98
Czerwonka Bogusław
Weryfikator
tel. 515-037-287

Formularz kontaktowy