Wydziały
Komisja Dyscypliny Podokręgu Katowice
Skład Komisji Dyscypliny Podokręgu Katowice 2018/2019
Bizoń Tadeusz
Przewodniczący Komisji Dyscypliny
tel. 794 072 555
Bratek Ryszard
Członek Komisji Dyscypliny

tel. 518-827-698
Zając Władysław
Członek Komisji Dyscypliny

tel. 887-883-654
Weglenda Grzegorz
Członek Komisji Dyscypliny

tel. 501-315-614
Skład Wydziału Dyscypliny Śl.ZPN Podokręg Katowice 2017/2018
Bizoń Tadeusz
Przewodniczący Wydziału Dyscypliny
tel. 794 072 555
Bratek Ryszard
Członek Wydziału Dyscypliny
tel. 518-827-698
Zając Władysław
Członek Wydziału Dyscypliny
tel. 887-883-654
Weglenda Grzegorz
Członek Wydziału Dyscypliny
tel. 501-315-614
Kartki extranet Orzeczenie WD
 

 

 

 

 

 

INFORMACJA WYDZIAŁU DYSCYPLINY PODOKRĘGU KATOWICE

Wydział Dyscypliny Podokręg Katowice informuje kluby odnośnie Załącznika nr 1 do Regulaminu Ramowego rozgrywek w piłkę nożną zgodnie z Unifikacją Organizacji Szkolenia i Systemu Współzawodnictwa Dzieci i Młodzieży piłkarskiej w Polsce z 2013r.

A 1 Junior starszy

Pkt 6 Zawodnik, który w czasie zawodów ligi A 1 otrzyma upomnienie żółtą kartkę zostanie automatycznie ukarany według następujących zasad:

1 po czwartym napomnieniu żółtą kartką  – 1 mecz dyskwalifikacji

2 po ósmym napomnieniu żółtą kartką – 1 mecz dyskwalifikacji

3 po dwunastym napomnieniu żółtą kartką – 1 mecz dyskwalifikacji

4 przy każdym kolejnym co czwartym napomnieniu żółtą kartką(szesnastym, dwudziestym itd. – dwa mecze dyskwalifikacji.

Pkt 7 Kara 2 minut za używanie słów wulgarnych lub powszechnie uznanych za obraźliwe

B 1 Junior młodszy

Pkt 6 Zawodnik, który w czasie zawodów ligi B 1 otrzyma upomnienie żółtą kartkę zostanie automatycznie ukarany według następujących zasad:

1 po czwartym napomnieniu żółtą kartką  – 1 mecz dyskwalifikacji

2 po ósmym napomnieniu żółtą kartką – 1 mecz dyskwalifikacji

3 po dwunastym napomnieniu żółtą kartką – 1 mecz dyskwalifikacji

4 przy każdym kolejnym co czwartym napomnieniu żółtą kartką(szesnastym, dwudziestym itd. – dwa mecze dyskwalifikacji.

Pkt 7 Żółte kartki po rundzie jesiennej zostają anulowane( dotyczy rozgrywek, w których są awanse i spadki po rundzie jesiennej), natomiast kary dyskwalifikacji wymierzone ilością meczów przechodzą na rundę wiosenną.

Pkt 8 Kara 2 minut za używanie słów wulgarnych lub powszechnie uznanych za obraźliwe.

C 1 Trampkarz

Pkt 12 Kary indywidualne: 2 minuty, 2 minuty, oraz wykluczenie(trzecia kara).

Pkt 13 Kara 2 minut za używanie słów wulgarnych lub powszechnie uznanych za obraźliwe.

C 2 Trampkarz młodszy

Pkt 12 Kary indywidualne: 2 minuty, 2 minuty, oraz wykluczenie(trzecia kara).

Pkt 13 Kara 2 minut za używanie słów wulgarnych lub powszechnie uznanych za obraźliwe.

D 1 Młodzik

Pkt 16 Kary indywidualne: 2 minuty, 2 minuty, oraz wykluczenie(trzecia kara).

Pkt 17 Kara 2 minut za używanie słów wulgarnych lub powszechnie uznanych za obraźliwe.

D 2 Młodzik młodszy

Pkt 16 Kary indywidualne: 2 minuty, 2 minuty, oraz wykluczenie(trzecia kara).

Pkt 17 Kara 2 minut za używanie słów wulgarnych lub powszechnie uznanych za obraźliwe.

E 1 Orlik

Pkt 25 Kary indywidualne: 2 minuty, 2 minuty, oraz wykluczenie(trzecia kara)- zawodnik kończy grę zespół gra w komplecie.

Pkt 26 Kara 2 minut za używanie słów wulgarnych lub powszechnie uznanych za obraźliwe.

E 2 Orlik młodszy

Pkt 25 Kary indywidualne: 2 minuty, 2 minuty, oraz wykluczenie(trzecia kara)- zawodnik kończy grę zespól gra w komplecie

Pkt 26 Kara 2 minut za używanie słów wulgarnych lub powszechnie uznanych za obraźliwe.

F 1/ F 2( Żak/Żak młodszy)

Pkt 25 Kary: zmiana zawodnika ukaranego na 2 minuty – zespól gra w komplecie

Pkt 26 Kara 2 minut za używanie słów wulgarnych lub powszechnie uznanych za obraźliwe.

G 1/ G 2(Skrzat/Skrzat młodszy)

Pkt 25 Kary: zmiana zawodnika ukaranego na 2 minuty – zespól gra w komplecie

Pkt 26 Kara 2 minut za używanie słów wulgarnych lub powszechnie uznanych za obraźliwe.

 

 

ZAWODY PUCHAROWE – PUCHAR POLSKI

Żółte kartki – 2/1m; 4,6/2m – kara dyskwalifikacji/ zawodnik automatycznie ukarany – bieg kary rozpoczyna się od następującego meczu po udzieleniu żółtej kartki/. Żółte kartki i czerwone naliczane tylko w rozgrywkach pucharowych.

Czerwona kartka – zawodnik wykluczony z gry jest automatycznie zawieszony w prawach zawodnika i do czasu orzeczenia kary nie może brać udziału w rozgrywkach w których został wykluczony. Bieg kary rozpoczyna się od meczu następującego po udzieleniu czerwonej kartki./ z zastrzeżeniem – jeżeli nastąpiło naruszenie nietykalności cielesnej, zniesławieniu, znieważeniu lub innym czynem przed w czasie i po meczu nie może uczestniczyć w innych rozgrywkach/.

Usunięcie z ławki rezerwowych – jeżeli osoba uprawniona do przebywania na ławce rezerwowych w trakcie zawodów zostanie z niej usunięta przez sędziego, to stosuje się wobec niej odpowiednie przepisy dotyczące wykluczenia zawodnika w wyniku czerwonej kartki. Trener, kierownik drużyny, lekarz oraz inne osoby funkcyjne są automatycznie zawieszone i do czasu orzeczenia kary nie mogą przebywać na ławce rezerwowych./obligatoryjnie 1 mecz w razie uporczywego kwestionowania w dalszym ciągu decyzji po przeprowadzeniu postepowania 2 lub więcej meczy oraz kara pieniężna/.

Jeżeli wykonanie kary dyskwalifikacji orzeczonej w związku z udzielonymi ostrzeżeniami /żółtymi kartkami/ nie nastąpiło w sezonie rozgrywkowym, w którym popełniono przewinienie dyscyplinarne, kary tej nie wykonuje się w kolejnym sezonie rozgrywkowym – w takim przypadku zawodnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty w wysokości kolejnej żółtej kartki.

Jw. W edycji Pucharu Polski.

KLUBY ODPOWIADAJA SOLIDARNIE I SUBSYDIARNIE ZA KARY PIENIĘŻNE NAŁOŻONE NA ICH ZAWODNIKÓW, TRENERÓW , DZIAŁACZY, INSTRUKTORÓW, CZŁONKÓW SZTABU MEDYCZNEGOORAZ INNYCH OSÓB PEŁNIĄCYCH SWOJE FUNKCJE Z DANYM MECZEM, DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU KLUBU LUB NA JEGO RZECZ.

Proszę o podpisywanie sprawozdań sędziowskich. Sędzia zobowiązany jest na wniosek kierownika drużyny, trenera wpisać prośbę „nie zgadzam się z opisem” i podpisać sprawozdanie. Tak podpisany dokument pozwala wezwać na posiedzenie Wydziału Dyscypliny zarówno przedstawicieli klubu jak i sędziego. Jeżeli nie ma podpisu przedstawiciela klubu to sprawozdanie jest dokumentem – dowodem przedstawiającym stan faktyczny

 

Aneks nr 2 do Tabeli Opłat

Formularz kontaktowy