Wydziały
Wydział dyscypliny
Skład Wydziału Dyscypliny Śl.ZPN Podokręg Katowice 2017/2018
Bizoń Tadeusz
Przewodniczący Wydziału Dyscypliny
tel. 794 072 555
Bratek Ryszard
Członek Wydziału Dyscypliny
tel. 518-827-698
Zając Władysław
Członek Wydziału Dyscypliny
tel. 887-883-654
Weglenda Grzegorz
Członek Wydziału Dyscypliny
tel. 501-315-614
Skład Wydziału Dyscypliny Śl.ZPN Podokręg Katowice 2016/2017
Bizoń Tadeusz
Przewodniczący Wydziału Dyscypliny
tel. 794 072 555
Bratek Ryszard
Członek Wydziału Dyscypliny
tel. 518-827-698
Zając Władysław
Członek Wydziału Dyscypliny
tel. 887-883-654
Weglenda Grzegorz
Członek Wydziału Dyscypliny
tel. 501-315-614
Kartki extranet Orzeczenie WD
 

 

 

 

 

INFORMACJA WYDZIAŁU DYSCYPLINY PODOKRĘGU KATOWICE

Dotyczy Regulaminu Rozgrywek i Regulaminu Dyscyplinarnego

Żółte kartki – 3;6;9 – kara pieniężna/ zawodnik ukarany karą pieniężna do czasu wpłacenia orzeczonej kwoty pieniężnej na konto organu prowadzącego rozgrywki nie może uczestniczyć w rozgrywkach, których dotyczy orzeczona kara/.

Żółte kartki – 4;8/1m – 12/2m – kara dyskwalifikacji/ zawodnik automatycznie ukarany – bieg kary rozpoczyna się od następującego meczu po udzieleniu żółtej kartki/.

JUNIORZY – żółte kartki – 4;8;12/ zawodnik automatycznie ukarany – bieg kary rozpoczyna się od następującego meczu po udzieleniu żółtej kartki/.

ZAWODY PUCHAROWE – PUCHAR POLSKI

Żółte kartki – 2/1m; 4,6/2m – kara dyskwalifikacji/ zawodnik automatycznie ukarany – bieg kary rozpoczyna się od następującego meczu po udzieleniu żółtej kartki/. Żółte kartki i czerwone naliczane tylko w rozgrywkach pucharowych.

Czerwona kartka – zawodnik wykluczony z gry jest automatycznie zawieszony w prawach zawodnika i do czasu orzeczenia kary nie może brać udziału w rozgrywkach w których został wykluczony. Bieg kary rozpoczyna się od meczu następującego po udzieleniu czerwonej kartki./ z zastrzeżeniem – jeżeli nastąpiło naruszenie nietykalności cielesnej, zniesławieniu, znieważeniu lub innym czynem przed w czasie i po meczu nie może uczestniczyć w innych rozgrywkach/.

Usunięcie z ławki rezerwowych – jeżeli osoba uprawniona do przebywania na ławce rezerwowych w trakcie zawodów zostanie z niej usunięta przez sędziego, to stosuje się wobec niej odpowiednie przepisy dotyczące wykluczenia zawodnika w wyniku czerwonej kartki. Trener, kierownik drużyny, lekarz oraz inne osoby funkcyjne są automatycznie zawieszone i do czasu orzeczenia kary nie mogą przebywać na ławce rezerwowych./obligatoryjnie 1 mecz w razie uporczywego kwestionowania w dalszym ciągu decyzji po przeprowadzeniu postepowania 2 lub więcej meczy oraz kara pieniężna/.

Jeżeli wykonanie kary dyskwalifikacji orzeczonej w związku z udzielonymi ostrzeżeniami /żółtymi kartkami/ nie nastąpiło w sezonie rozgrywkowym, w którym popełniono przewinienie dyscyplinarne, kary tej nie wykonuje się w kolejnym sezonie rozgrywkowym – w takim przypadku zawodnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty w wysokości kolejnej żółtej kartki.

Jw. W edycji Pucharu Polski.

KLUBY ODPOWIADAJA SOLIDARNIE I SUBSYDIARNIE ZA KARY PIENIĘŻNE NAŁOŻONE NA ICH ZAWODNIKÓW, TRENERÓW , DZIAŁACZY, INSTRUKTORÓW, CZŁONKÓW SZTABU MEDYCZNEGOORAZ INNYCH OSÓB PEŁNIĄCYCH SWOJE FUNKCJE Z DANYM MECZEM, DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU KLUBU LUB NA JEGO RZECZ.

Proszę o podpisywanie sprawozdań sędziowskich. Sędzia zobowiązany jest na wniosek kierownika drużyny, trenera wpisać prośbę „nie zgadzam się z opisem” i podpisać sprawozdanie. Tak podpisany dokument pozwala wezwać na posiedzenie Wydziału Dyscypliny zarówno przedstawicieli klubu jak i sędziego. Jeżeli nie ma podpisu przedstawiciela klubu to sprawozdanie jest dokumentem – dowodem przedstawiającym stan faktyczny

 

Aneks nr 2 do Tabeli Opłat

Formularz kontaktowy