Wersja mobilna

Wersja mobilna została poprawiona, można bez żadnych przeszkód korzystać ze smartfona i przeglądać aktualne wyniki, tabele oraz terminarze(naniesione wszystkie zmiany) w zakładce „rozgrywki – wyniki i tabele”.