Przepisy gry w piłkę nożną na sezon 2016/2017

Zgodnie z decyzją Zarządu Śl.ZPN Podokręg Katowice z dnia 05.09.2016 r. Kluby zrzeszone w Podokręgu Katowice zobowiązane są do zakupu książki Przepisy gry w piłkę nożną na sezon 2016/2017.
W związku z powyższym każdy Klub obciążony zostaje kwotą zakupu powyżej pozycji. Książki są do odbioru w biurze Podokręgu Katowice w godzinach jego urzędowania.
Prosimy Kluby o zapoznanie się z treścią Przepisów, co pozwoli uniknąć nieporozumień w kwestii interpretacji decyzji sędziów.