Komisje

 • Czerwonka Bogusław - Przewodniczący Komisji ds. Rozgrywek, Weryfikator (tel. 515 037 287)
 • Łabiński Bogusław - Sekretarz Komisji ds. Rozgrywek, Weryfikator 2007 (tel. 515 037 289)
 • Nowak Maciej - Weryfikator 2006 (tel. 723 528 356)
 • Kucharski Stanisław - Weryfikator Kl A i Kl B (tel. 693 388 830)
 • Synowiec Henryk - z-ca Przewodniczącego Komisji ds. Rozgrywek, Weryfikator 2008 (tel. 603 752 976)
 • Lewandowski Fabian - Weryfikator B1 (tel. 327 015 998)
 • Nowak Marcin - z-ca Przewodniczącego Komisji ds. Rozgrywek, Weryfikator Extranetu oraz Tabel (tel. 515 037 281)
 • Marcin Lis - Przewodniczący Prezydium Kolegium Sędziów
 • Mateusz Bielawski - Referent ds. szkolenia
 • Marcin Bielawski - Koordynator ds. organizacyjno-szkoleniowych
 • Robert Reguła - Sekretarz, Referent ds. ewidencji
 • Jacek Lis - Wiceprzewodniczący, szkolenie i obsada obserwatorów
 • Mariusz Cherjan - Referent ds. obsady sędziów i finansów
 • Piotr Buchcik - Przewodniczący
 • Andrzej Jurasz - Wiceprzewodniczący 
 • Maciej Nowak - Wiceprzewodniczący 
 • Sebastian Świat - Wiceprzewodniczący
 • Mateusz Michalik - Członek Komisji   
 • Grzegorz Bąk - Członek Komisji
 • Łukasz Stęchły - Członek Komisji 
 • Marek Oględziński - Członek Komisji
 • Michał Szyguła - Członek Komisji
 • Damian Malujda - Członek Komisji
 • Kopeć Andrzej - Przewodniczący Komisji Dyscypliny (tel.                )
 • Bratek Ryszard - Członek Komisji Dyscypliny (tel. 518 827 698)
 • Zając Władysław - Członek Komisji Dyscypliny (tel. 887 883 654)
 • Majcher Grzegorz - Członek Komisji Dyscypliny (tel. 695 196 347)