Aktualności

Zasady rozgrywek F1/F2

11/09/2020 22:23

F1 / F2 – żaki 2012 / 2013 W ligach F rozgrywane są turnieje.

1. Komisja ds. Rozgrywek ustala ramowy harmonogram turniejów.

2. Każdy gospodarz turnieju ma obowiązek pisemnie powiadomić Wydział Gier, i drużyny uczestniczące w turnieju o dokładnej dacie, godzinie i miejscu rozgrywania turnieju 14 dni przed terminem.

3. Rocznik 2012 oznaczany jest symbolem F1, rocznik 2013 symbolem F2.

4. W turniejach żaków mogą brać udział zawodnicy z roczników 2012, 2013, 2014, 2015, dziewczęta urodzone w latach 2011-2015 z zastrzeżeniem, że zawodnicy, którzy nie ukończyli 6 lat muszą posiadać zgodę rodziców i zaświadczenie lekarskie zezwalające na grę w tej grupie żaków.

5. W turniejach żaków młodszych mogą brać udział zawodnicy z roczników 2013, 2014, 2015, 2016, dziewczęta urodzone w latach 2012-2016 z zastrzeżeniem, że zawodnicy, którzy nie mają ukończonych 5 lat, muszą posiadać zgodę rodziców i zaświadczenie lekarskie zezwalające na grę w tej grupie żaków.

6. Drużyny grają w składach 1+4, zmiany powrotne. 7

7. Czas gry zależna od ilości drużyn: 2 x 8-15 minut, mecze rozgrywane są piłką nr 4, bramki 3 m x 2 m, zawodnicy występują w obuwiu o miękkich spodach (zakaz gry we wkrętach i mixach), obowiązkowe jest posiadanie ochraniaczy. Minimalna liczba zawodników mogących brać udział w zawodach to pięciu.

8. Boisko do gry: jedna czwarta boiska pełnowymiarowego o nawierzchni trawiastej lub sztucznej lub boisko typu „Orlik”.

9. Zalecane wymiary boiska to: 40-50 m x 26-30 m.

10. Linie: dopuszczalne stożki.

11. Pole karne: wyznacza się w odległości 7 m od linii bramkowej i po 3 m na zewnątrz od słupków bramkowych (prostokąt 11m x 7 m) przy bramkach 5 x 2, (prostokąt 9m x 7 m) przy bramkach 3 x 2.

12. Rzut z autu: zawodnik wprowadza piłkę nogą, jednak nie może wcześniej wykonać podania, przeciwnik musi być oddalony o 3 m.

13. Rzut karny: 7 metrów.

14. Rozpoczęcie i wznowienie gry: nie można zdobyć gola bezpośrednio.

15. Rzut wolny: bramkę bezpośrednio można zdobyć tylko z połowy przeciwnika, odległość muru 5 m.

16. Rzut od bramki: bramkarz wprowadza piłkę tylko nogą tylko do połowy boiska.

17. Rzut rożny: przepisy gry w piłkę nożną PZPN

18. Kary: 2 minuty , 2 minuty , a trzecia kara tego samego zawodnika wykluczenie z gry czerwona kartka za zawodnika wykluczonego wchodzi do gry inny zawodnik, drużyna gra w komplecie, oraz wykluczenie (czerwona kartka) bezpośrednio.

19. Kara 2 minut za używanie słów wulgarnych lub powszechnie uznanych za obraźliwe.

20. Gra bez przepisu o spalonym.

21. Turnieje w formie sędziowskiej obsługuje gospodarz turnieju. Jest Możliwość obsady sędziowskiej w Kolegium Sędziów Podokręgu, na terenie którego odbywają się zawody na wyraźną pisemną prośbę organizatora turnieju zgodnie z obowiązującym taryfikatorem. Mecze sędziuje 1 sędzia. Niniejszy załącznik został zatwierdzony przez Prezydium Podokręgu Katowice Śląskiego Związku Piłki Nożnej i wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia i obowiązuje na sezon 2020/2021.