ORZECZENIE WYDZIAŁU DYSCYPLINY

Kary orzeczone na posiedzeniu Wydziału Dyscypliny w dniu 13.05.2016 r.

DYSCYPLINA 13.05.2016 r.