OGÓLNOPOLSKI KURS SPIKERÓW PIŁKARSKICH

slzpn

Śląski Związek Piłki Nożnej w Katowicach informuje, że po raz kolejny organizuje Ogólnopolski  Kurs Spikerów Piłkarskich dla klubów Ekstraklasy,  I, II, III ligi i klas niższych.

Zajęcia podczas trwania kursu prowadzone będą przez doświadczonych komentatorów radiowych i telewizyjnych oraz przedstawicieli PZPN i Śl.ZPN zajmujących się problematyką bezpieczeństwa na stadionach. Zajęcia teoretyczne odbywać się będą na Stadionie Śląskim w Chorzowie przy ul. Katowickiej 10, a zajęcia praktyczne w studiu Polskiego Radia w Katowicach. Kurs zostanie zakończony egzaminem wewnętrznym i wydaniem świadectwa Polskiego Związku Piłki Nożnej upoważniającym do wykonywania funkcji  spikera na wszystkich zawodach piłki nożnej.

Koszt kursu  wynosi 600 zł. od osoby (bez noclegów i wyżywienia). Przewidziany termin kursu  10 –  11 – 12   grudnia  2015 r.

Informujemy, że istnieje możliwość zakwaterowania i wyżywienia  w Hotelu  Diament Stadion Śląski, tel. 504 260 154.

Wszystkie zainteresowane kluby, instytucje sportowe i osoby prywatne proszone są o przesłanie zgłoszenia uczestników do udziału w kursie, faxem 32/256-27-45, e-mailem slaski@zpn.pl  lub pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2015 roku. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, wykształcenie, adres zamieszkania i numer telefonu kontaktowego. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT należy podać dane oraz numer NIP instytucji, dla której ta faktura ma być wystawiona. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dokonanej wpłaty za udział w kursie.

Wpłaty należy dokonać na konto:

Śląski Związek Piłki Nożnej ul. Francuska 32 40-028 Katowice

PKO BP I O/Katowice  Nr  konta  36 1020 2313 0000 3302 0169 4850

 

Informujemy, że ilość miejsc jest ograniczona, a o udziale w kursie decyduje kolejność zgłoszeń.

Bliższych informacji udziela Przewodniczący Wydziału  ds. Bezpieczeństwa  na Obiektach Piłkarskich Śl.ZPN p. Krzysztof Smulski telefon 502-737-882.