Odbiór sprzętu sportowego

Śl. ZPN Podokręg Katowice informuje, że w biurze Podokręgu, w godzinach jego otwarcia,

do odbioru jest sprzęt sportowy przekazany ze Śl.ZPN /Zgodnie z Uchwałą nr III/64 z dnia 30 marca 2016 r. Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie rozdzielenia środków finansowych na rzecz wojewódzkich związków piłki nożnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego/.

Bardzo prosimy Kluby o jak najszybszy odbiór sprzętu.