ODBIÓR LICENCJI trenerskich

Informujemy, że do odbioru w biurze Podokręgu są następujące licencje trenerskie:

Dariusz Szabrański

Piotr Rotko

Tomasz Klimas

Zdzisław Engel

Jacek Dudka 

Marcin Rejmanowski

Tomasz Domeradzki