Możliwość odwołania meczy niedziela tj. 29.10.2017 r.

Wydział Gier Śl.ZPN Podokręg Katowice informuje, iż z uwagi na złe warunki atmosferyczne istnieje możliwość odwołania meczy( niedziela tj. 29.10.2017 r.) zaplanowanych na boiskach naturalnych na szczeblu Podokręgu Katowice po obustronnej akceptacji drużyn oraz wyznaczeniu nowego terminu. Mecze zaplanowane na boiskach o nawierzchni sztucznej rozgrywane są wg ustalonych terminów- ewentualne zmiany proszę kierować na biuro Podokręgu:podokregkatowice@interia.pl lub tel. 515 037 281(sms)