LICENCJE KLUBOWE

Dokumenty licencyjne dla klubów IV ligi i klas niższych

Śl.ZPN Podokręg Katowice prosi o składanie wniosków o nadanie licencji klubowej na sezony 2017/2018 i 2018/2019.

Opłata licencyjna dla klubów klasy A i B wynosi 200 zł należy wpłacać na konto Śl. ZPN w Katowicach (kopie potwierdzenia wpłaty należy załączyć do dokumentacji)

Konto: PKO BP III O/Katowice nr  97 1020 2313 0000 3502 0119 9827.

Kluby, które uczestniczą tylko w rozgrywkach młodzieżowych są z opłaty zwolnione.

Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji prowadzonej przez właściwego starostę/prezydenta powinien nosić datę z 2017.

Dokumentację należy składać w Podokręgu do dnia 26.05.2017r.

I. Wykaz dokumentów, które należy dostarczyć, aby uzyskać licencję klubową na sezony 2017/18 i 2018/19:

  1. Wniosek (druki licencyjne) – do pobrania Tutaj
  2. KRS lub wyciąg z rejestru administracyjnego
  3. Umowa na korzystanie z obiektu sportowego
  4. Aktualny protokół weryfikacji boiska
  5. Kopia licencji trenera pierwszego zespołu
  6. Potwierdzenie wpłaty
  7. Ankieta Klubowa – do pobrania Tutaj

II. Podręcznik licencyjny – do pobrania Tutaj

III. Załącznik do podręcznika licencyjnego – do pobrania Tutaj

W razie pytań proszę o kontakt pod numer telefonu – 515 037 281 Marcin Nowak.