Koniec z obligatoryjnym terminem dwóch ostatnich kolejek

Od 1 lipca 2017 r. w rozgrywkach prowadzonych przez Śląski ZPN nie obowiązuje zasada, że dwie ostatnie kolejki muszą być rozegrane obligatoryjnie w tym samym terminie. Jedynym obostrzeniem jest to, że termin meczu ostatniej kolejki nie może przypadać po zakończeniu rozgrywek.


W związku z powyższym gospodarz na ponad 14 dni przed meczem bez zgody przeciwnika i Wydziału Gier może zmienić termin przedostatniej kolejki (tylko w extranecie) np. z soboty z godz. 17:00 na niedzielę na godz. 15:00, a ostatniej wyłącznie na termin wcześniejszy – np. w sobotę z godz. 17:00 na godz. 11:00.

Zapraszamy do zapoznania się z całym Regulaminem Ramowym: Regulamin Ramowy