Komunikaty

26/08/2019 20:28

Komunikat Nr 19/2019

Komunikat Komisji ds. Rozgrywek i Komisji Dyscypliny
22/08/2019 22:12

Wykaz kartek z extranetu

Wykaz kartek z extranetu stan na 22.08.2019 r. 
13/08/2019 22:13

Wykaz kartek z extranetu

Wykaz kartek z extranetu ZINA Klasa Okręgowa grupa 4 - stan na 13.08.2019 r.
12/08/2019 20:01

Komunikat Nr 18/2019

Komunikat Komisji ds. Rozgrywek i Komisji Dyscypliny
5/08/2019 21:54

Komunikat Nr 17/2019

Komunikat Komisji ds. Rozgrywek i Komisji Dyscypliny
29/07/2019 21:28

Komunikat Nr 16/2019

Komunikat Komisji ds. Rozgrywek i Komisji Dyscypliny