Komunikat

Zgodnie z założeniami Uchwały IX/98 z dnia 27 października 2016 r. Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej, każdy Klub uczestniczący w sezonie 2016/2017

w rozgrywkach w kategorii  żaka będzie uprawniony do jednorazowego otrzymania jednego kompletu bramek (2 bramki), zgodnych ze standardem wymagającym z postanowień Unifikacji Organizacji Współzawodnictwa i Szkolenia Dzieci i Młodzieży w Piłce Nożnej.

Warunkiem otrzymania bramek będzie łączne spełnienie przez Klub poniższych kryteriów.

  1. członkostwa w Wojewódzkim Związku Piłki Nożnej,
  2. udział przynajmniej jednej drużyny klubu w rozgrywkach w kategorii żaka w sezonie 2016/2017 prowadzonych przez właściwy Wojewódzki Związek Piłki Nożnej w systemie Extranet,
  3. uprawnienie co najmniej 10 zawodników do udziału w rozgrywkach w kategorii żaka na sezon 2016/2017 w systemie Extranet,
  4. wypełnienie na stronie laczynaspilka.pl formularza rejestracyjnego, a następnie jego pobrania i przekazania oryginalnego egzemplarza (w formie papierowej) do właściwego wojewódzkiego związku piłki nożnej w terminie przez niego określonym.

Przekazanie bramek nastąpi na podstawie sporządzonych przez poszczególne Wojewódzkie

Związki Piłki Nożnej list klubów spełniających wszystkie wskazane wyżej kryteria.