Extranet: Szkolenie klubów

Zapraszamy na szkolenie użytkowników z systemu EXTRANET

W środę  7 czerwca 2017 o godz. 17.00 w siedzibie Śl.ZPN w Katowicach (salka I piętro) odbędzie się szkolenie klubów piłkarskich uczestniczących w rozgrywkach na szczeblu Podokręgu Katowice z programu Extranet. Prosimy wydelegować z klubów osobę, która będzie odpowiedzialna w klubie za ten obszar zadań.

Od sezonu 2017/2018 zmiany terminów meczy będzie możliwa wyłącznie przez system EXTRANET.