DANE DELEGATA
Bardzo prosimy wszystkie Kluby, które otrzymały pisma dot. wyboru
delegata na Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Śl.ZPN Podokręgu
Katowice o wypełnianie danych delegata na wzorze załączonym do
niniejszej informacji. 

Dane delegata