Rozliczenie obsługi sędziowskiej w rundzie jesiennej sezonu 2018/2019 – termin składania deklaracji

Wszystkie Kluby, które chcą rozliczać sędziów poprzez Podokręg Katowice proszone są o przekazanie do biura Podokręgu informacji dot. rozliczeń sędziowskich w rundzie jesiennej sezonu 2018/2019.

Informacja w formie papierowej bądź wiadomości e-mail musi zostać złożona najpóźniej do 16.08.2018r. (czwartek)

Prosimy skorzystanie z załączonego druku.

Kluby, które nie prześlą deklaracji w w/w terminie nie zostaną uwzględnione w programie rozliczeń sędziowskich.

Jednocześnie informujemy, że dla rozliczeń miesięcznych, jak i całościowych, pierwsza faktura zostanie wystawiona ok. 17.08.2018r. z dwutygodniowym terminem płatności. Kolejne faktury dla rozliczeń miesięcznych będą wystawiane:

ok.27.08.2018r. – termin płatności do 10.09.2018r.   za m-c wrzesień 2018r.

ok.17.09.2018r. – termin płatności do 01.10.2018r.   za m-c październik 2018r.

ok.17.10.2018r. – termin płatności do 31.10.2018r.   za m-c listopad 2018r.

Nieuiszczenie należności wynikających z wystawionych faktur w terminie może spowodować wykluczenie z programu i konieczność opłacania sędziów gotówką po meczu.

deklaracja – rozliczenia sędziowskie