KRZYSZTOF SEWERYN NIE ŻYJE

Wyrazy głębokiego współczucia Najbliższym śp. Krzysztofa Seweryna

składają przyjaciele z piłkarskiej rodziny Śl.ZPN Podokręg Katowice