Odwołane mecze w dniach 28-30 kwietnia 

W związku z licznymi sygnałami klubów, że boiska po obfitych opadach
deszczu są niezdatne do gry, Wydział Gier Śl.ZPN Podokręg Katowice
odwołał wszystkie mecze zaplanowane w dniach 28-30 kwietnia 2017 roku.
Jednakże istnieje możliwość rozegrania meczy na boiskach o sztucznej
nawierzchni po uzyskaniu zgody przeciwnika oraz Wydziału Gier(informacje
takie należy zgłosić na adres e-mail podokregkatowice@interia.pl do godz. 16:00 wraz ze zgodą
przeciwnika)


Terminy odwołanych meczy zostaną ustalone na posiedzeniu Wydziału Gier
Śl.ZPN Podokręg Katowice w dniu 4 maja 2017 r.