Kolejka weekendowa zgodnie z planem

Wydział Gier Śl.ZPN Podokręgu Kotowice informuje, że mecze zaplanowane na 22-25 kwietnia 2017 r. odbędą się zgodnie z planem.

Jednakże istnieje możliwość przełożenia meczy po uzyskaniu zgody przeciwnika. TAKIE ZMIANY NALEŻY ZGŁOSIĆ NA ADRES E-MAIL podokregkatowice@interia.pl  lub za pomoca extranetu do godz. 18:00