Komunikat Komisji d/s Licencji Trenerskich Śląskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie wydawania i przedłużenia licencji trenerskich.

Komisja d/s Licencji Trenerskich Śląskiego Związku Piłki Nożnej informuje, że przyjmowanie wniosków dotyczących przedłużenia posiadanych , bądź wydania nowych licencji trenerskich PZPN C ,PZPN B , PZPN A oraz UEFA C i UEFA B  będzie odbywało się wyłącznie poprzez portal https://pzpn24.pzpn.pl do dnia 06.02.2017r .

Instrukcja składania wniosków.

Na podstawie uchwały nr IV/81 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały nr VI/116 z dnia 24 czerwca 2014 roku Zarządu PZPN dot. licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów IV ligi mężczyzn, I ligi kobiet,                     I ligi Futsalu mężczyzn i kobiet oraz niższych lig i klas rozgrywkowych piłki nożnej seniorów, seniorek, młodzieżowych i dziecięcych.

 

W celu wydania, bądź przedłużenia licencji należy złożyć następujące dokumenty:

wniosek o wydanie lub przedłużenie licencji

  • kopię dyplomu trenerskiego bądź legitymacji instruktora/trenera piłki nożnej ;
  • kopię certyfikatów potwierdzających udział w konferencjach dla trenerów (honorowane są tylko szkolenia przeprowadzone przez: Śląski Związek Piłki Nożnej , Podokręgi Śląskiego ZPN, Polski Związek Piłki Nożnej);
  • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego
  • oświadczenie antykorupcyjnego / do pobrania ze strony Śląskiego ZPN /
  • kopię wpłaty za wydanie licencji trenera dokonanej na konto Śląskiego. ZPN (nr konta 36 1020 2313 0000 3302 0169 4850)

Opłata za wydanie lub przedłużenie licencji wynosi:

  • Licencja „PZPN A” (300 złna 3 lata) – (100 zł. za rok)
  • Licencja „PZPN B”  (150 zł. na 3 lata) – (50 zł. za rok)
  • Licencja „UEFA B”, „UEFA C” (150 zł. na 3 lata)-( 50 zł.za rok)

Opłata za licencje będzie dokonywana dopiero po otrzymaniu informacji mailowej o przyznaniu licencji .