Kurs na arbitra piłki nożnej

Kolegium Sędziów Podokręgu Katowice organizuje kurs na arbitra piłki nożnej.
 
– Startujemy 22 grudnia o 18.00 spotkaniem organizacyjnym w siedzibie podokręgu na Francuskiej 32 – informuje Marcin Bielawski, członek zarządu Kolegium Sędziów Podokręgu Katowice odpowiedzialny za szkolenie. – Czekamy na każdego, kto ukończył 16 rok życia, ma wykształcenie średnie lub jest w trakcie nauki i złoży oświadczenie o niekaralności. Zależy nam na jak największej ilości chętnych, bo choć w naszym podokręgu w tej chwili mamy 140 sędziów i jesteśmy pod tym względem największym kolegium sędziów na Śląsku i jednym z największych w kraju, to jest nas za mało. Na jedną kolejkę w okresie rozgrywkowym przypada czasami do „obsadzenia” około 200 spotkań co często wiąże się z tym, że jeden sędzia prowadzi dwa-trzy mecze przez weekend.
Warto też dodać, że Kolegium Sędziów Podokręgu Katowice ma w swoim gronie znanych i uznanych arbitrów. Pięciu prowadzi mecze na szczeblu centralnym. W gronie sędziów TopAmator A jest Sebastian Jarzębak, a wśród TopAmataor B są: Marcin Bielawski, Mirosław Górecki, Jacek Lis i Rafał Rokosz. Ponadto dwóch sędziów prowadzi mecze III ligi, czyli w kategorii TopAmator C są: Mateusz Bielawski i Adrian Markiewicz. Warto też dodać, że czterech sędziów to asystenci szczebla centralnego: Adam Jakubczyk, Marcin Lis, Damian Rokosz i Zbigniew Szymanek.
Wśród prowadzących zajęcia będą Sebastian Jarzębak, który prowadził mecze w ekstraklasie, Rafał Rokosz posiadający doświadczenie I-ligowe i Marcin Bielawski, sędziujący w II lidze.
– Jestem przekonany, że kurs który rozpoczynamy 22 grudnia, przeprowadzony będzie na najwyższym poziomie i wyłoni z kandydatów kolejnych czołowych polskich sędziów – zakończył Marcin Bielawski