Jubileusz 50-lecia

W związku z Jubileuszem 50-lecia powstania Podokręgu Katowice prosimy
kluby o wytypowanie działaczy najbardziej zasłużonych dla klubu do
odznaczeń i wyróżnień.
 
Propozycje należy złożyć w biurze Podokręgu do 28 października br.
 
Prosimy o korzystanie z załączonego druku.
 
Kontakt w tej sprawie Bogumił Markiel tel. 515 037 284

odznaczenie-sl-zpn